Listing PEER Products

Agricultural - Seeder Bearings - Gauge Wheel - Gauge Wheel
Part Number Type d D Be Length Seal Type
[Inch] [mm] [Inch] [mm] [Inch] [mm] [Inch] [mm]
  WP5203-KRP2-N-A217 0.6252 15.88 1.1811 30 1 38.8 2.716 69 3 Lips, P, TRL
Agricultural - Seeder Bearings - Gauge Wheel - Gauge Wheel
Type 1
Type 2
Part Number Type d D Bi Be Seal Type
[Inch] [mm] [Inch] [mm] [Inch] [mm] [Inch] [mm]
  5203KPP2 1 0.64 16.256 1.5748 40 1.737 44.12 1.5402 39.12 3 Lips, P, TRL
  5203KYY2 1 0.64 16.256 1.5748 40 1.737 44.12 1.5402 39.12 2 Lips, Y, DBL
  5203-KRR2-R-A230 1 0.64 16.256 1.5748 40 1.737 44.12 1.5402 39.12 G
  5203KYY50 1 0.624 15.85 1.5748 40 1.1969 30.4 1 25.4 2 Lips, Y, DBL
  5203-ZZ 3 0.6693 17 1.5748 40 0.6875 17.463 Z
  203KRR2 2 0.64 16.256 1.5748 40 0.72 18.288 0.4724 12 R, RST
  5203-KMF-R-A120 1 0.64 16.256 1.5748 40 1.737 44.12 1.5402 39.12 6 Lips